website design templates
Mobirise

Important notice: Visit the COVID-19 site for the latest information regarding the pandemic sacoronavirus.co.za

'n Journey van Genade!

KOM SOOS JY IS, SODAT GOD JOU KAN ONTMOET WAAR JY IS...

Ons is almal saam "connected"


Hier is al die SKAKELS van ons uitsendings beskikbaar vir Facebook, Youtube en preke
"Kliek" op die onderstaande betrokke foto vir al die'LINKS' van hierdie sondag se byeenkomste
Dis vir almal oud en jonk, volwassenes, kinders en tieners

Mobirise

Volwassenes

Vir jou gerief plaas ons al die 'LINKS'
vir die week se PREEK hier:
FaceBook
YouTube
Youversion

Kliek hier vir die 'LINKS'

Mobirise

Kinders

Elke week plaas ons kes en aktiwiteit
wat julle kan aflaai elke sondag
Kids les
Kids songs playlist
Kids aktiwiteit
ouers hulp
volg die link -'KLIEK' hier
.

Mobirise

Tieners

Die Tieners se video vir sondae is beskikbaar op
Youtube 
 
volg die 'LINK' vir jou video

Mobirise

Dei Gratia Bizz

Vir ons sakepersone is hier meer inligting

volg die skakel na ons Bizz bladsye

Ons bied vir almal 'n ruimte om te 'connect'

By Dei Gratia kan jy kom soos dat God jou kan ontmoet waar jy is, ongeag waar jy op jou Journey van Genade is…
Hierdie kerk se deur staan oop vir alle mense, van alle agtergronde ongeag van waar hulle is op hulle geestelike journey. 

Ons Byeenkomste 

Mobirise

Sondae 9:30
Hier sal jy hier 'n plek vind waar jy warm verwelkom word, met liefde en sonder veroordeling benader word en tuis sal voel. 

Adres: Boylestraat 12, Pierre van Ryneveld 

Kontakbesonderhede

Wat bied ons

Meer oor ons

Mobirise

Ons Journey, waardes en wat ons glo.
Ons Gebeds-aksie
Lifegroups - vir jou 
Inside-out - belangegroepe
Reach - uitreiking
Wholeness - hulp op jou journey en opleiding
Waar kan ek betrokke raak? 
Besigheisdnetwerk
Maandprogram
meer inligting...

Kontak ons

Mobirise

Vir hulp op jou Journey, bystand, of in nood is
kontak ons per e-pos of sms 
079 785 3581
indien jy gebeds ondersteunig nodig het voltooi ons
gebedsversoekvorm of  
kontak ons vorm
Padkaart , Adres en
Bankbesonderhede

Dankoffer

Daar is ‘n bybelse gebruik om jaarliks aan die here ‘n Dankoffer te bring. Dit is bloot ‘n manier om God se werk verder te kan neer met ALLES EN NOG MEER

Ons het die voorreg om saam te werk met God se werk in die wêreld deur ons gawes en hulpbronne deur die plaaslike kerk te laat gebruik.

Dei Gratia is daartoe verbind om kerklose, kerklos en kerk seergekryde mense en die wat ver van God is, te bereik en ongekende vlakke van genade in hierdie gebroke wêreld.

U finansiële ondersteuning en vrygewigheid stel ons in staat om die kwaliteitomgewings wat u en u familie geniet weekliks te skep en om bedieninge wat lewens raak op grondvlak by Pulse, Kinderstad, Welsyn, en versoring van ons lede te mobiliseer. Dit help on sook om te kan stream en lewens te kan raak.

•   Bevorder ons hulpbronne om God se Koninkryk verder te bevorder.
•   U kan herhalende offergawes of eenmalige offergawe maak.
•   Leer om vir God se werk by Dei Gratia te gee:
KONTANT, KAART, ZAPPER, SNAP SCAN, DEBIETORDER
Jy kan ‘n SAGE debietorder onderteken wat vanaf ons kantoor bestuur word en jy kan telefonies of per epos hierdie debietorder bestuur. (VORM BY TOONBANK)

Epos aan: admin@dei-gratia.org.za wat die nodige vorm aan jou sal verskaf.
Hierdie opsie help individue en gesinne bly getrou in hul gee selfs wanneer hulle buite die dorp is of nie 'n naweekbyeenkomste kan bywoon nie.
   
HOE BEHOU DEI GRATIA FINANSIËLE AANSPREEKLIKHEID?
Dei Gratia is daartoe verbind om God se voorsiening te eerbiedig deur wyse en getroue rentmeesterskap, etiese sakepraktyke en volle aanspreeklikheid uit te oefen om te verseker dat die finansiële integriteit van Dei Gratia steeds bo verwyt bly.

Ons bereik dit deur middel van 'n stelsel van interne beheermaatreëls en 'n interne begrotings- en verslagdoeningsprosesse. 'n Jaarlikse oudit word uitgevoer deur 'n onafhanklike gesertifiseerde openbare rekeningkundige firma.

Kontak ons of bel 079 785 3581 om algemene vrae oor ons finansiële praktyke te vra

Hoe kan ek nie-kontantskenkings doen?
Mense vind kreatiewe maniere om bydraes te lewer aan Dei Gratia se bedieninge deur middel van nie-kontantgawes. Hier is 'n paar opsies om te oorweeg:
Deur ‘n bedrag vanuit jou boedel aan die gemeente te bemaak.

Dankie dat jy die Journey van genade meemaak

Preke en Streaming

Mobirise

Live Streaming  Sondag 09:30  
op Dei Gatia se Facebook blad [video],  en 

Dei Gratia YouTube Channel,
Padcasts, Preeknotas en videos  van die Preke is op preke bladsy en
 videos is ook beskibaar op die Dei Gratia YouTube Channel. 
navrae om wattsapps te ontvang:
info@dei-gratia.org.za

Reekse

Mobirise

Nuuste reeks:
SAAM - Om die nabyheid van God te beleef 
Vir meer inligting oor die reeks se
 Preek Videos,
Dagboeke[Pdf], en Journey groepe Videos

meer inligting oor reekse...

Maand Program & 'Events'

Mobirise

Hierdie MAAND 
Indien jy meer inligting wil hê oor iets wat ons aanbied of wanneer dit aangebied word,
om vir 'events' te registreer,  
"kliek" hier
of voltooi die kontakvorm
of stuur epos na
admin@dei-gratia.org.za 

Video Opnames  

"lIVE STREAMING" sondae om 9:30 op YouTube
Vorige Byeenkomste se Videos is
beskikbaar op ons YouTube Channel

Volg hierdie skalel na ons Dei Gratia YouTube Channel

Padkaart en Kontakbesonderhede:

 

E-pos: admin@dei-gratia.org.za

Sel:      079 785 3581

Byeenkomste & Kantoor:

Boylestraat 12,
Pierre van Ryneveld,
0157,
Pretoria,
Gauteng

zapper code

Aanlyn bydraes en Bankbesonderhede:


fnb logo

Naam: Dei Gratia
Bank: FNB
Rekening: 6238 0746 374
Tak: 250 655


Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655