mobile website builder

REEKSE

Versameling van vorige Reekse wat in
Dei Gratia aangebied is

Volg die onderskeie skakels na die Dagstukkies/Klankopnames

Winter Warm Movie Reeks

Mobirise

Vergroot — Die Tyd Het Aangebreek...

Tydens ons VERGROOT reeks het ons in die opdrag wat ons glo ons ontvang het aansoek gedoen by Stadsraad vir ‘n stuk grond aangesien ons die destydse perseel van Aurosud moes verlaat. Die teleurstelling dat die grond transaksie nie uitgewerk het, was enorm en ons het na die skoolsaal beweeg. Gou het ons besef dat hierdie nie ‘n geskikte plek vir Dei Gratia is weens parkering en ruimte. Ons het op ‘n tweede perseel aanbod gemaak en dit het deur die mat geval.
Ons staan egter nou op die drimpel van ‘n enorme deurbraak en nou kom alles bymekaar. Die oorspronklike opdrag sou op ander tereine nie uitgevoer kon word nie. Die visie van “ ‘n Groen” kerk wat werklik die gemeenskap dien en raak deur genade gaan nou ‘n werklikheid word.
Nou is ons daar! God se opdrag staan en Sy belofte dat die regte terrein ons deel sal wees het aangebreek! 

Mobirise

Vergroot - Die Tyd Het Aangebreek...
Winter Warm Movie Reeks 2018
24 Junie tot 15 Julie 2018

 Dagboekkie


Meer Opsies binnekort beskikbaar

In Spore Reeks

'n Reeks oor die impak van GENADE en GEREGTIGHEID

Mobirise

In hierdie reeks gaan ons poog om iets van die “regte” verhouding aan jou te openbaar. Mag jy die vreugde van ‘n “VRYHEID” wat deur God se genade en Sy geregtigheid bewerk word beleef en mag jy altyd weet dat dit alles onverdiend is!

Mobirise

Week 1

Jy is VRY!
GAL 5:1 [NLV] OM VRY TE WEES! – DIT IS WAARVOOR CHRISTUS ONS VRYGEMAAK HET! MAAK SEKER DAT JULLE VRY BLY, EN MOET NIE WEER ONDER ‘N SLAWEJUK VASGEBIND WORD NIE.

Christus het ‘n enorme prys vir ons aan die kruis betaal om ons LOS te koop uit die mag van sonde. Die implikasie van die feit dat ons regverdig verklaar is, is dat ons volkome vry gemaak is van elke mag wat ons kon bind – hierdie Vryheid kan nie verkry word deur godsdienstig te leef nie maar om gefokus te begin stap in die RITME van genade. Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Mobirise

Week 2

Jy is connected
1 KOR 3:16 [NLV] BESEF JULLE NIE DAT JULLE ALMAL SAAM DIE TEMPEL VAN GOD UITMAAK EN DAT DIE GEES VAN GOD IN JULLE AS SY TEMPEL WOON NIE?

Deurdat jy geregverdig verklaar is word jy onmiddelik God se blyplek. Met Sy Gees in jou is daar ‘n konstante verbintenis – “connectedness” tussen jou en God en jy kan 24/7 in hierdie bewustheid begin lewe en met God komminikeer en Sy inspraak begin beleef in jou gesprek met Hom.


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Mobirise

Week 3

Jy het nuwe Identiteit
COL 2:6 [MESSAGE] MY COUNSEL FOR YOU IS SIMPLE AND STRAIGHTFORWARD: JUST GO AHEAD WITH WHAT YOU’VE BEEN GIVEN. YOU RECEIVED CHRIST JESUS, THE MASTER; NOW LIVE HIM.

Voordat jy Genade beleef het was jou identiteit deur jou opvoeding, jou dade, jou geskiedenis en wat mense op jou geplaas het, gevorm. Dit het jou besluite, manier van dink en stap bepaal. Deur geregtigheid word jou hele identiteit omvorm en jy kan nou vanuit hierdie nuwe identiteit begin stap want jou denke en besluite word nou deur jou nuwe stand as geregverdigde bepaal en nie deur die verlede nie.

 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video - (tans nie beskikbaar)

Mobirise

Week 4

Genade sal nie opraak nie
HEB 4:16 [NLV] KOM ONS GAAN DAN MET VOLLE VRYMOEDIGHEID NA DIE TROON VAN ONS GENADIGE GOD. HY SAL AAN ONS SY DEERNIS EN ONVERDIENDE GOEDHEID BEWYS SODAT ONS OP DIE REGTE TYD GEHELP SAL WORD.

Op hierdie Journey van genade staan en val ons. Soms val jy bloedneus en wonder of alles waar en eg is. Genade raak nie op nie. As jy struikel kan jy opstaan. Hierdie opstaan is nie in eie krag nie maar deur ‘n afgehandelde werk wat voorsiening maak selfs vir jou struikel wat in die toekoms sou kon plaasvind.


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Mobirise

Week 5

Jy kan dit leef!
1 PET 1:10 [NIV] EACH ONE SHOULD USE WHATEVER GIFT HE HAS RECEIVED TO SERVE OTHERS, FAITHFULLY ADMINISTERING GOD’S GRACE IN ITS VARIOUS FORMS.

Ons staan in verhoudings waar ons beweeg. Iemand het eenkeer gesê dat die lewe maklik sou wees as dit nie vir mense was nie. Ons kan vanuit ons geregverdigde “toestand” in verhoudings staan en draers van genade wees wat beweeg in ons huise, families, vriendekringe, werk en sameleweing. Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Mobirise

Week 6

Laat jou lewe aanbid
JOH 4:23-24 [NLV] DAAR KOM EGTER ’N TYD, EN DIT HET REEDS AANGEBREEK, WANNEER DIE EGTE AANBIDDERS DIE VADER IN GEES EN WAARHEID SAL AANBID, WANT DIE VADER VERKIES DAT DIE MENSE HOM SÓ AANBID. GOD IS GEES, EN DIÉ WAT HOM AANBID, MOET HOM IN ’N HEGTE VERHOUDING MET DIE GEES EN IN WAARHEID AANBID.”

Genade bewerk ‘n "response" in jou lewe! Dit fokus op die gewer en bewerker van hierdie nuwe lewende verhouding en vul jou hart met dankbare verwondering wat God lief het en Hom bo alles aanbid!!!


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Vorige Reekse

Lys van vorige reekse

Die preke is beskikbaar om af te laai! ‘Klik’ op elke week vir die MP3 - Podcast

Mobirise

Ken Jy Hierdie GOD?

Week 1 – Hy AANVAAR Jou - Dagstukkies - Podcast
Week 2 – Hy VERANDER Jou 
- Dagstukkies - Podcast
Week 3 – Hy PRAAT Met Jou 
- Dagstukkies - Podcast
Week 4 – Hy Hou Sy BELOFTES 
- Dagstukkies - Podcast
Week 5 – Hy Is 'n TOEVLUG 
- Dagstukkies - Podcast
Week 6 - Hy STUUR Jou 
- Dagstukkies - Podcast

Mobirise

Op die JOURNEY kan ek . . .

Week 1 — Kan ek Verhoudings bou
Week 2 — Kan ek Sien en Lewe
Week 3 — Kan ek in Geloof stap
Week 4 — Kan ek in Geloof dien

Mobirise

Move

Kom saam met ons op
‘n journey van Stuck na Moving


Het jy al ooit gevoel jy is vasgevang op een plek en jy kan nie uitkom by die plek waar jy graag wil uitkom nie? In Engels sal mens sê jy is “stuck”. Jy weet jy moet beter beplan, beter verhoudings hê, beter met jou geld werk, nader aan die Here leef, minder angstig wees of net begin om vanuit jou stukkende toestand te beweeg. Dit is waaroor hierdie 40 dae gaan. Dit gaan jou help om te MOVE vanaf die plek waar jy vasgevang sit na 'n beter plek toe.

MOVE – VAN ‘STUCK NA MOVING’

Week 1 – Van Stukkend na heel
Week 2 – Van Oorgeskeduleer na
Georganiseer
Week 3 – Van Oorweldig na In beheer
Week 4 – Van Geisoleerd na Connected
Week 5 – Van Verdwaal na Gevind
Week 6 – Van Angstig na Vrede


Dagstukkies Boek

Mobirise

Ek Sal Leef Soos Een

‘n REEKS wat jou hele LEWE kan verander!

Daar is ‘n PDF dokument beskikbaar van al die dagsdtukkies, hier is die ‘link’ om die elektroniese weergawe af te laai.

PDF Download van dagboek

Ek sal LEEF soos een…

Week 1 - ...wat met God versoen is
Week 2 - ...wat genade verstaan
.Week 3 - ...wat gereftigheid verstaan
Week 4 - ...met Christus in my
Week 5 - ...wat weet hoe om te loop
Week 6 - ...wat weet hoe om aan te hou stap 

Mobirise

Waar Is Ek?

Ons grootste begeerte in die lewe is nie om gelukkig te wees nie, selfs nie om vrede te hê nie – ons grootste begeerte in die lewe is om vry te wees en liefde te ervaar. Mag hierdie vir jou ‘n reis wees na ‘vryheid in Christus’. Mag jy ontdek dat jou posisie in Christus is en nie in die eerste Adam nie!

PDF Download van dagboek
Deel 1: Dagstukkies vir 28 Dae
Deel 2: Kleingroep riglyne en vrae


WAAR IS EK
Week 1 – Die Sonde ‘Issue’ of probleem
Week 2 – Die bevryende mag van genade
Week 3 – Ek wen omdat ek oorgee
Week 4 – Hoe leef ek nou?

Mobirise

Vergroot

Wat is die doel van “VerGROOT ” reeks?

Die doel van die totale geestelike groei en vrygewigheid reeks is tweeledig: eerstens glo ons dat die Here met ons as gemeente op ‘n geestelike reis is en dat daar sekere geestelike beginsels is wat Hy in ons lewens wil bou in hierdie tydperk. 

PDF Download van dagboek

Week 1 - VerGROOT jou Verwagting
Week 2 - VerGROOT jou Geloof
Week 3 - VerGROOT jou Doelgerigtheid
Week 4 - VerGROOT jou Vrygewigheid
Week 5 - VerGROOT jou Commitment
Week 6 - VerGROOT jou Nalatingskap

Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655