REEKSE

Versameling van vorige Reekse wat in
Dei Gratia aangebied is

Volg die onderskeie skakels na die Dagstukkies / Videos / KlankopnamesReeks - SAAM

In hierdie journey van “Saam” gaan ons uitgedaag word om na onsself, ons verhouding met God en ons persepsies van Bybelse waarhede te kyk.
Ons nooi jou saam met ons op hierdie journey. As jy bereid is om die pad te stap, is God se belofte waar dat Hy jou sal ontmoet en die behoefte van jou hart sal vervul!

Ons wil jou uitnooi om te begin joernaal. Skryf gedagtes wat in jou hart is, gedeeltes, of bloot die stem van die Here wat jy dalk vir die eerste keer hoor neer.
Dis Bybels - lees Habakuk 2:2-3.

Skryf jou gebede neer. Dit bou jou geloof as jy eendag terugkyk en sien watter gebede beantwoord is. Probeer om al die byeenkomste by te woon en beslis die ‘Journey groepe’ want dit gaan aan jou praktiese riglyne deurgee hoe om nader te beweeg aan God!

Week 1 - Dors na God
As jy dors is, kom na My toe en drink - Johannes 7:37 [NLV]

Honger en dors is iets wat ‘n mens tot ekstreme stappe kan lei. Mense sal selfs dinge wat vir hulle belangrik is prysgee om aan die lewe te bly. Ons gebed is dat jy ‘n GROOT DORS na God sal ontwikkel en dat die saad van jou begeerte om saam nader aan God te beweeg in jou hart sal ontkiem tot ‘n verhouding van intimiteit. God het ons geskape om naby aan Hom te lewe. Ons mis dit soms omdat ons poog om deur ons sekulêre lewe, die dors in ons lewens te vervul. Kom ons besluit om hierdie keer by die regte fontein te drink en God se aangesig te soek. Ons begeerte is dat jy so dors na God sal wees soos ‘n mens wat dae in die woestyn was sonder water! Ons gaan jou daag om jou dors aan te wakker en daarop te reageer.

Jesus was dors
Ek is dors - Johannes 19:28[NAV]

Terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het Hy 'n paar merkwaardige dinge gesê. Een van dit was: “Ek is dors.” Hierdie verwys nie net na 'n fisiese dors nie – ons moet ook besef dat in hierdie oomblik het al die sonde van die hele mensdom op Hom neergekom. Die bewustheid van sonde het 'n belewenis gelaat dat God Hom verlaat het ‘My God, my God, waarom het U my verlaat?’ - Markus 15:34) Jesus het 'n intense verlange en behoefte gehad om eenheid met God te herstel, 'n dors wat deur die leegheid van die wêreld en sonde veroorsaak is. 'n Dors wat nie deur water geles kan word nie – maar 'n dors wat net deur die teenwoordigheid van die Lewende God vervul kan word.

Wanneer jy op ‘n plek is waar jy so dors is vir God, sal jy Hom begin soek as ‘n noodsaaklikheid in jou lewe. Deuteronomium 4:29[LB] Sê: ‘‘Maar as julle daar is, sal julle weer begin om die Here julle God te soek en as julle met julle hele hart en siel na Hom soek, sal julle by Hom uitkom.’’

Maak nie saak waar jy tans in jou lewe is nie, jy kan na God kom net soos wat jy is. Miskien het jy nog nie Jesus as Verlosser aangeneem nie of dalk stap jy al ‘n geruime tyd die pas saam met God. ‘n Dors na God sal jou nader aan Hom bring en as jy na Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind!

OordinkAs jy dors na God, is jy bereid om met jou hele hart en siel na Hom te soek? 

Jesus het klaar betaal
Dit is volbring - Johannes 19:30[NAV]


Jesus het hierdie woorde uitgeroep nadat Hy gesê het dat Hy dors was. Die soldate het ‘n spons vol suur wyn op ‘n hisoptakkie gesit en dit teen Sy mond gehou. Wat is volbring? Die duur prys van sonde is betaal, die straf wat ons moes kry, het op Hom neergekom. Maar daar is nog meer - die mens hoef nooit weer dors te wees nie, nooit weer hoef die mens die suur wyn wat die wêreld hom bied, te drink nie.

In Johannes 19:34 het een van die soldate ‘n spies in Sy sy gesteek, en daar het bloed en water uitgekom. Die bloed - die betaling vir sonde en die water - sodat ons nooit weer dors hoef te wees nie.

Het jy nodig om die dors van jou lewe te les? Jeremia 29:13[LB] sê: ,‘Dan sal julle na My soek en by My uitkom omdat julle na My sal vra met julle hele hart.’’ God sê as jy Hom soek om jou dors te les, sal jy Hom vind - jy moet dit net doen met jou hele hart.

Oordink - Besef jy dat Jesus klaar die prys betaal het sodat jy nooit weer geestelik dors hoef te wees nie? - as jy Hom met jou hele hart soek, sal Hy Hom laat vind. Hoe dors is jy? 

Waarmee les jy jou dors?
Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie - Johannes 4:15[NAV]

Terwyl Jesus by ‘n put in Samaria gesit het, het ‘n Samaritaanse vrou daar kom water haal. Jesus het haar gevra vir water en al wat sy Hom kon bied was fisiese water uit die put. Hy bied vir haar die lewende water, ‘n lewe in Hom, dit wat sal maak dat sy nooit weer dors sal kry nie.

Hoekom het Jesus vir haar die Lewende Water aangebied? Omdat Hy geweet het sy is geestelik dors. Sy was geestelik dors want sy het haar dors proberl les met iets anders - sy het al reeds vyf mans gehad en was nie getroud met die huidige een nie. Sy het dus haar geestelike dors en honger na God probeer vervul op ander maniere wat die wêreld haar gebied het. Die soeke het haar leeg gelaat.

Met haar hele hart het sy gesmag daarna om nie meer dors te wees nie. Sy het aanhou soek - vir baie lank op die verkeerde plekke, haar dors het haar by die lewende water uitgebring - Jesus Christus, die Een wat sê: ‘’...maar wie van die water gedrink het wat Ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom gee, sal ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.’’ 

Oordink - Is jy so dors na God dat jy bereid is om met jou hele hart en siel na Hom te soek - met die wete dat jy in alle ewigheid nooit weer dors sal wees nie? 

Waarmee les mense hulle dors?
Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? - Jesaja 55:2[NAV]

Daar word die storie vertel van die seuntjie wat al in die bed was, ‘‘Pappa?’’ ‘’Wat?’’, ‘’Ek is dors’’, ‘’Jy moet slaap!’’ Vyf minute later ‘’Pappa, kan ek asseblief water kry?’’ ‘‘Nee, slaap nou of ek kom gee jou pak!’’ Na ‘n lang stilte: ‘’Paaa...!’’ ‘‘WAT!’’ ‘‘As Pappa my kom pak gee sal Pa asseblief vir my water saambring?’’

Ons sal amper enige iets doen as ons fisies honger en dors is. Net so sal ons soms tot uiterstes gaan om ons honger en dors na vervulling te versadig. Mense betaal soms ‘n baie duur prys vir goed wat glad nie kan vervul nie. Sekere mense betaal ‘n prys van verslawing, fantasië, TV en sport. Sommige mense kan nie nee sê nie. Ander dwing respek af deur mag. ‘n Beter motor, ‘n groter huis - alles waarvoor ons duur betaal (letterlik of figuurlik), maar niks van dit kan waarlik ons dors les nie.

Openbaring 22:17[NAV] sê: ‘’...en elkeen wat dors het, moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!‘’ Die water wat Hy bied kan gekoop word sonder geld - daar is egter ‘ n prys - jy moet Hom soek met jou hele hart!

Oordink - Wat beteken dit om die Here te soek met jou hele hart? 

Soek dit wat vervul
Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U, ek smag na U, soos in ‘n dor en droë land, ‘n land sonder water - Psalm 63:2[NAV]

David was ‘n skaapwagter wat baie tyd in die woestyn spandeer het. Daar was heel moontlik tye wat hy in die woestyn na skape gaan soek het, sonder dat hy water by hom gehad het, hy het geweet wat dit beteken om dors te wees, te smag na water, te weet dat net water sy dors sal les.

Maar David het ook geweet wat die geheim van vervulling is - dat slegs God sy geestelike dors kan vervul. Daarom het David God gesoek, gesmag na Hom, omdat hy geweet het soos met water, hy nie sonder God kan oorleef nie.

‘n Jong man wat God gesoek het, het na sy predikant gegaan vir antwoorde. Na vele gesprekke en min vordering het die predikant die man na ‘n rivier gevat. Hy’t hom gegryp en sy kop onder die water gedruk - na ‘n ruk het hy die man laat opkom en gevra: ‘’Toe jy onder die water was, waarna het jy die meeste gesmag?’’ Die jongman het uitasem geantwoord: ‘‘Asem, asem...’’ Die predikant het geantwoord: ‘’Dit is hoe jy na God moet soek!’’

Sonder suurstof sal ons sterf, en sonder God kan ons nie geestelik lewe nie - ons het God nodig, soos wat ons suurstof en water nodig het, het ons God nodig!

‘’...know the God of your father (have personal knowledge of Him, be acquainted with, and understand Him; appreciate, heed, and cherish Him) and serve Him with a blameless heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and minds and understand all the wonderings of the thoughts. If you seek Him(inquiring for, and of Him and requiring Him as your first and vital necessity) you will find Him...’’ 1 Chronicles 28:9 [Amplified]

Oordink - Hoe desperaat is jy?

Hy nooi jou uit!
As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! - Johannes 7:37[NAV]

‘n Man wat na God gesoek het, het ‘n vriend gevra vir advies. Die vriend het gesê hy moet die aand ‘n lekker stuk sout vis eet, sonder om water te drink gaan slaap. Die man het sy advies gevolg - hy het die hele nag gedroom van strome, riviere en fonteine. Die oggend het hy dit aan sy vriend vertel, maar gesê hy het nie God gesien nie. ‘‘Ek was so dors dat ek heel nag van water gedroom het.’’ ‘‘Wel, so dors moet jy na God wees, verseker sal jy dan Sy aangesig aanskou!’’

Nou dat ons besef ons is geestelik dors vir God en dat ons nie sonder God kan leef nie - nooi Jesus ons uit om na Hom te kom en van Hom te drink.

‘’As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy die wat Hom soek, beloon.’ ‘ - Hebreërs 11:6 [NAV]

Om van Hom te drink moet jy glo dat Hy die enigste, ware, lewende God is. Jy moet glo dat vervulling slegs by Hom lê. Glo dat wanneer jy Hom soek, jy Hom sal vind en dat jou geestelike dors geles sal word.

Oordink - Glo jy vandag dat God die enigste, ware God is en dat Hy jou sal beloon as jy Hom soek?

Ja, ek wil drink!
Nader tot God en Hy sal tot julle nader - Jakobus 4:8[NAV]

Om vervul te word met die lewe in God moet jy nader aan Hom beweeg. Hoe beweeg ‘n mens nader aan God?
     -  ’’Hy is die Woord, die Lewe’’ - 1 Johannes 1:1b[NAV]
          Maak jy tyd om elke dag in Sy Woord te spandeer?
     - ’’Bid gedurig’’ - 1 Tessalonisense 5:17[NAV]
          Kommunikeer met God, enige tyd en enige plek.
     - ’’Dan sal ek offers aan U bring, selfs meer as wat U vra’’ -              Psalm 54:8[NAV]
          Is jy bereid om iets op te offer vir hierdie journey om                   nader aan God te beweeg?
     - ’’Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan              word. Ek sal julle reinig’’ - Esegiël 36:25[NAV]
          Laat toe dat God jou reinig van enige iets wat Hom nie               behaag nie, wat skeiding tussen jou en God bring.

Hoe nader ‘n mens aan God beweeg, hoe meer leer jy Hom ken vir wie Hy is en ‘n soeke met jou hele hart word vervul met ‘n liefde wat jou hele hart omvou. Jesus sê immers: ‘’Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand.’’ - Matteus 22:37[NAV]

Dan sal jy Johannes 7:38[NAV] begin beleef. ‘‘Met die een wat in My glo, is dit soos in die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.’’ Jy sal God binne-in jou vind. Jy sal op ‘n plek kom waar jy nooit weer sonder Water hoef te wees nie. As jy dors is, drink jy eenvoudig net van die strome van lewende water wat alreeds binne-in jou is

Oordink - Wat is jy bereid om vir hierdie journey op te offer, om nader aan God te beweeg? 

Week 2 - Breek die Boks
Op hierdie manier kan ek Christus persoonlik ken en die krag beleef wat Hom laat opstaan het - Filippense 3:10 [NLV]

Ons persepsies en prentjies van baie dinge in ons Goddiens beroof ons van die nabyheid van God in ons lewe. God is ‘n God van waarheid en Hy kan nie deur verkeerde prentjies in ‘iets’ of ‘iemand’ verander word wie hy nie is nie. As ons God se nabyheid wil beleef is daar sekere prentjies in ons harte wat ons moet aanspreek en verander. Hierdie week gaan sekere dinge wat jy in bokse geplaas het in jou lewe, uitgedaag word. Kom ons pas aan by die Woord en laat vaar ons godsdienstige bril en historiese prentjie van dinge. Kom ons haal God, ons aanbidding, ons self en alles wat nabyheid van God kan verhinder, uit die bokse uit.

Van wie jy God sien om te wees
Deurdat ons Hom regtig ken, het Sy Goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan Hom te lewe - 2 Petrus 1:3[NLV]

Ons wil almal graag nader aan God beweeg. Die Woord sê as jy God rerig ken, het jy deur Sy krag, alles wat jy nodig het om nader aan Hom te beweeg, reeds ontvang. Ongelukkig is daar dinge wat keer dat ons Hom ken vir wie Hy rerig is. Ons het persepsies van wie God is. Verkeerde persepsies verhoed ons om Hom rerig te ken en nader aan Hom te beweeg.

Persepsies word gevorm deur gebeure en jou belewenis daarvan. Een van die dinge wat die grootste invloed het op jou persepsie van God, is jou verhouding met jou aardse pa. As jy jou pa beleef het as ontoeganklik en onbetrokke, dan het jy heel moontlik dieselfde siening van God. As jy jou pa beleef het as genadeloos, streng en ongenaakbaar, dan gaan jy moontlik sukkel om te verstaan hoe God genadig is, al verdien jy dit nie.

Hier is die goeie nuus. Dit is nie wie God is nie. 2 Petrus 1:2 [NLV] sê: ‘‘Mag die onverdiende goedheid en vrede van God steeds meer en meer julle deel wees deurdat julle God en Jesus Christus ons Here rerig ken.’ ‘ God wil hê dat jy Sy genade en vrede beleef in elke negatiewe belewenis wat jou persepsie oor Hom beinvloed het, sodat jy Hom rerig kan ken vir wie Hy rerig is

Oordink - Vra God vandag om waarheid te bring oor elke persepsie wat jy oor Hom het, en genesing vir elke negatiewe belewenis 

God as Vader
Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees. - 2 Korintiërs 6:18[NLV]

God is Skepper. Hy is ‘n Regter. Hy is Voorsiener en Vriend en Onderhouer van Sy skepping. Hierdie is alles karaktereienskappe van God - rolle wat Hy vervul. Maar behalwe vir dit als, wil God vir jou ‘n Vader wees.

Dit is belangrik dat ons God persoonlik sal leer ken as Vader. Nie die Vader wie jy dink Hy is nie. maar die Vader wat Jesus Christus aan ons voorstel. Matteus 11:27b [NLV] sê: ‘‘En niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekendmaak.’’

Jesus wil die Vader aan jou bekend maak, 1 Johannes 5:20[NLV] sê: ‘‘...die Seun van God gekom het en aan ons die vermoë gegee het om die ware Een te herken...’’ Vra Jesus om jou die vermoë te gee om God die Vader te ken.

God is ‘n Vader wat in Sy wese liefde is, en onvoorwaarlik die liefde met jou wil deel! ‘’Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in ‘n hegte verhouding met God en God met hulle’’ - 1 Johannes 4:16[NLV]

Hy het lief sonder voorwaardes en wil hierdie liefde met ons deel en die oomblik wat Hy Sy liefde met ons deel, gee Hy Homself aan ons, omdat Hy liefde is. Dit veroorsaak dat ons nader aan Hom beweeg en in ‘n hegte verhouding met Hom kan staan.

Oordink - God wil jou Vader wees, wil jy nie jou kindskap geniet nie?

Wie jy is?
Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het  - Psalm 139:14[NLV]

Wanneer ‘n mens ‘n leuen glo, plaas jy jouself in ‘n boks. Daar is baie leuens wat jy oor jouself kan glo, maar die een wat die duiwel vir ons almal vertel, is dat ons nie goed genoeg is nie. Weereens is dit as gevolg van gebeure of dit wat jy beleef het in jou ouerhuis, of op skool, of by die werk. Miskien ag jy jouself tot vandag toe nog as minderwaardig.

Jy moet besef dat jou waarde nie afhang van wat jy doen of gedoen het nie. Dit word nie bepaal deur waar jy bly of waar jy werk nie, jou waarde word bepaal deur wie in jou bly en wie jy in Christus is. Baie mense voel dat God nie vir hulle lief is nie. Dit is ‘n leuen en ons plaas onsself in ‘n boks waarin ons nie God se liefde beleef nie.

Ons is besonder wonderlik’ gemaak, maar op ons eie is ons sondig en breekbaar. 2 Korintiërs 4:7[NLV] sê: ‘Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte - die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie.’’

Jy is ‘n kind van God wat deur Hom geskape is. Hy aanvaar jou onvoorwaardelik en het jou oneindig lief. As jy hierdie Vader ontdek het, begin jy jouself leer ken en sien jy jouself deur Sy oë. dan kan ons saam getuig met Romeine 8:15b[NLV] wat sê: ‘‘Julle het die Gees van ware kindwees ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit tot God: Abba - ons liewe Vader.’’ 

Oordink - Joernaal hoe jy dink God jou sien! 

Oor God se Koningsheerskappy
Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle heel eerste prioriteit - Matteus 6:33[NLV]

Baie mense sê God is hulle Koning, maar hulle besef nie werklik wat dit beteken nie. Daar is twee koninkryke op die aarde. Die koninkryk van hierdie wêreld en die Koninkryk van God. Slegs een van die koninkryke kan jou nader aan God bring.
Die koninkryk van God verwys na God se manier van doen - hoe Hy graag wil hê ons moet lewe sodat Hy ons kan seën. Elke aspek van ons lewe moet geleef word binne die beginsels van God se Koninkryk.

1 Johannes 3:6[NLV] sê: ‘’Elkeen wat in ‘n hegte verhouding met Hom leef, hou nie aan sonde doen nie. Elkeen wat aanhou sonde doen, het Hom nie gesien nie en het ook geen begrip van Hom nie.’’
Ons kan nie sê ons leef naby aan God as ons aanhou sonde doen nie, as ons werklik lief is vir God sal ons toelaat dat Sy Koninkryk heers in ons lewens. ‘‘Die liefde vir God bestaan daaruit dat ons Sy opdragte gehoorsaam...’’ - 1 Johannes 5:3[NLV]
God haat sonde. Voel jy dieselfde oor sonde as wat God daaroor voel? Hoe voel jy oor die sonde in jou eie lewe? Die sonde in jou lewe breek God se hart - jy verkies dan die koningskap van die wêreld en maak Hom nie jou heel eerste prioriteit nie.
‘’As God Koning is in ons lewe, gaan dit nie om wat ons eet of drink nie; dit gaan daarom dat ons reg sal lewe en die vrede en die blydskap sal vertoon wat die Heilige Gees in ons bewerk. As jy Christus met hierdie gesindheid dien, maak jy God gelukkig en die mense rondom jou sal jou respekteer‘’ - Romeine 14:17-18 [NLV]

Oordink - Watter koninkryk heers in elke aspek van jou lewe?

Dat alles sleg is
Deur saam met Hom te ly kry ek deel aan Sy dood in die hoop dat ek die opstanding uit die dood kan beleef! - Filippense 3:10b-11[NLV]

Ons almal wil graag deel in die opstanding van Christus, daardie oorwinning en nuwe lewe waarvan die Bybel praat. Ons vergeet egter dat voor ‘n opstanding, daar ‘n dood moet plaasvind.

Ons het soms die persepsie dat as ons deur moeilike tye gaan, God kwaad is vir ons, of ons verlaat het, maar God kan juis moeilike omstandighede gebruik om sekere goed wat ons weg hou van Hom, te kan afsterwe.

‘n Man het uitgespoel op ‘n verlate eiland, nadat sy boot gesink het. Na ‘n ruk op die eiland het hy dit eindelik reggekry om vir hom ‘n skuiling te bou van hout. Een dag het hy gaan kos soek en toe hy terug kom was sy skuiling besig om af te brand. Die man was baie kwaad vir God: ‘‘Al wat ek het, het U nou ook weggeneem!’’ Na ‘n lang ruk het daar ‘n reddingspan opgedaag. ‘‘Hoe het julle geweet ek is hier?’’ ‘‘Ons het jou rookseine gesien.’’

Soms verstaan ons nie hoekom sekere dinge met ons gebeur nie. Ons raak opstandig as ons deur moeilike tye moet gaan - ons moet egter besef deur saam met Hom te ly, kry ons deel aan Sy dood. Jy moet bereid wees om jou kruis op te neem as jy wil deel in Sy opstanding.
As jy werklik weet wie God is, kry swaarkry ‘n nuwe perspektief. Romeine5:3-4 [NLV] sê: ‘’...ons jubel selfs in ons swaarkry, want ons besef dat die swaarkry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter; en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting.’’ 

Oordink - Besef jy dat alles wat met jou gebeur, nie net doelloos is nie, maar dat God alles ten goede kan laat meewerk?

Oor stilte
Wees stil en weet Ek is God! - Psalm 46:11[NLV]

Wanneer ons stil word voor God, kom ons gewoonlik op ‘n plek waar ons stilte kan beleef. Die stilte waarvan God in Psalm 46 praat is egter baie meer as net ‘n stil plek. Ware stilte is wanneer jou hart stil word van al die bekommernisse van die wêreld, jy alles eenkant sit wat jou fokus van God af wegneem en jy kan erken dat Hy God is.

Dit beteken ook om jou hart leeg te maak, sodat jou hart volkome oop kan wees vir dit wat God in jou hart wil deponeer. Dan is daar meer plek vir Hom en Sy Koninkryk.

Daar is drie plekke waar ons stil moet word. In die eerste plek moet ons woorde stil raak - ons moet op ‘n plek kom waar ons in God se teenwoordigheid kan kom sonder woorde. In die tweede plek moet ons, ons begeertes stil maak - as ons slegs fokus op ons eie begeertes, sal ons nooit hoor wat God se begeertes vir ons lewens is nie. In die derde plek moet ons, ons gedagtes stil maak.

Indien ons stilte bereik het in al drie areas, is ons gees oop vir God. Hy kan dan deur Sy Gees met ons kommunikeer en ons kan weet wat Sy wil vir ons lewe is. Romeine 12:2[NLV] sê: ‘‘...laat God julle omvou deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.’’

Oordink - Word stil en joernaal wat God vandag vir jou sê.

Lof en Aanbidding
God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet Hom in ‘n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid - Johannes 4:24[NLV]

Die persepsie van lof en aanbidding is dat dit iets is wat ons op ‘n Sondag in die kerk doen, wanneer daar musiek is en ons deur sang God se Naam grootmaak. Dit is deel van aanbidding, maar lof en aanbidding is soveel meer as net om te sing.

Lof en aanbidding is ‘n leefstyl, ‘n gesindheid wat jy op ‘n daaglikse basis openbaar. Filippense 2:5 [NLV] sê: ‘’Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees.’’

Jesus se hele lewe het lof aan God gebring. Elke aspek van Christus se lewe was aan God gewy en dit het gemaak dat Hy in ‘n hegte verhouding met die Vader gestaan het. Of Jesus gepraat het, saam met sy dissipels geëet het of ‘n kind op sy skoot laat sit het - alles het Hy in Gees en in waarheid gedoen.

Ons moet op ‘n plek kom waar alles wat ons doen, God verheerlik. God wil nie net hê ons stemme moet op ‘n Sondag Hom verheerlik nie; maar ons lewe moet op ‘n daaglikse basis ‘n offer van lof en aanbidding wees.

Romeine 12:1-2 in die Message sê: ‘‘So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordanary life - your sleeping, eating, going-to-work, and walking around life - and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking, instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside out.’’

Oordink - Hoe kan jy vandag lof aan God bring, sonder om te sing? - Joernaal dit.

Week 3 - Die pad na God se hart
Ek is die pad en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur My nie - Johannes 14:6 [NLV]

Mense skep vir hulself paaie en deure na God. Vir sommige is dit godsdienstige aksies. Party kan net die nabyheid van God op plekke, spesiale geleenthede en die natuur beleef. Die pad na God se hart is jou hart wat in geloof op Hom gerig is. Menslike paaie word soms monumente en dan mis ons die nabyheid van God in ons alledaagse lewe. God wil jou dalk op maniere en plekke verras met Sy nabyheid en ons moet dus Sy pad volg en nie ons eie as die enigste beskou nie. Maak hierdie week jou hart oop om Sy pad te vind en daarop te wandel in jou journey nader aan Hom.

Begin in jou hart 
My opinie van iemand is heeltemal anders as wat mense dink, want mense beoordeel iemand gewoonlik op grond van sy uiterlike voorkoms, maar Ek kyk na sy hart- 1 Samuel 16:7[LB]

Jesus sê dat Hy die Pad, die Waarheid en die Lewe is. Die enigste pad na God is deur Jesus Christus. Hy klop aan die deur van ons harte en as ons vir Hom oop maak, gee Hy ons ‘n wonderlike belofte: ‘‘Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal Ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet.’’ - Openbaring 3:20[NLV]

Ons glo dat jy nadat jy Jesus aangeneem het, ‘n verdere pad met God stap - ‘n pad wat jou nader aan God laat beweeg. Die Here sê dat Hy nie na die uiterlike van ‘n mens kyk nie, maar na die hart. Die pad na God se hart loop deur jou eie hart. As jy nader aan God wil beweeg moet jy kyk wat in jou hart aangaan.

Ons het in die eerste week gesê ‘n mens moet God soek met jou hele hart - dis amper soos om te smag na asem of water. Die soeke na God begin dus in ‘n mens se hart, maar ook vir die res van jou journey nader aan God, speel jou hart ‘n baie belangrike rol.

Matteus 22:37[NLV] sê: ‘‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’’ God se hart word geraak wanneer ‘n mens met jou hele hart na Hom draai en daar ‘n liefdesverhouding tussen jou en Hom ontwikkel. Dit is immers Hy wat Sy liefde in jou hart uitstort - jy moet net jou hart oopmaak vir Hom.’’

Oordink -  Wat sien God as Hy na jou hart kyk?

Is wanneer jy begin glo
As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel - Hebreërs 11:6[NLV]

Wanneer ‘n mens iemand leer ken en lief raak vir die persoon is die natuurlike uitvloeisel daarvan vertroue. Die enigste manier om liefde en vertroue te laat groei is deur verhouding. God se begeerte is om in verhouding met ons te staan en die wete dat ons Hom vertrou laat Hom tevrede. Hierdie geloof is ‘n onlosmaaklike deel van ons pad met God. As ons nader aan Hom wil beweeg en by Sy hart wil uitkom, moet ons glo dat Hy werklik bestaan en deel wil wees van elke aspek van ons lewens.

Maar geloof gaan soveel verder as om bloot in Sy bestaan te glo - hierdie is weereens net die vertrekpunt. Ware geloof is om te glo dat Hy is wie die Bybel sê Hy is. Om te glo dat Hy ‘n liefdevolle Vader is, dat Hy jou Voorsiener is , dat Hy alles in jou lewe ten goede laat meewerk. As jy dit van God glo, sal jy dit begin leef en dit sal jou nader aan God bring.
Noag is ‘n goeie voorbeeld hiervan. ‘‘By faith, Noah built a ship in the middle of dry land. He was warned about something he couldn’t see, and acted on that he was told. The result? His family was saved. His act of faith drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the righteousness of the believing world. As a result, Noah became intimate with God.’’ - Hebrews 11:7[Message]

Geloof bring ons nader aan God en is iets waarop ons moet reageer, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Hebreërs 11:1[Boodskap] sê: ‘‘Geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel nie dat Hy Sy beloftes sal hou en om daarna uit te sien. Ons kan dit wel nie nou al sien nie, maar ons weet vir seker dat dit sal gebeur.’’

Oordink - Skryf in jou joernaal hoe jy God sien? 

Tyd met Hom
Daar is ‘n vaste tyd vir alles - Prediker 3:1[NLV]

Wanneer twee mense se harte mekaar gevind het, is daar ‘n begeerte om tyd in mekaar se teenwoodigheid te spandeer. Daar is ‘n natuurlike vloei van kommunikasie. Jy spandeer tyd met die persoon, omdat jy wil en omdat dit vir jou lekker is.

God se begeerte is om in verhouding met jou te staan. Om by God se hart uit te kom is dit nodig om tyd by Hom te spandeer. Dis onmoontlik om nader aan God te beweeg as ons nie tyd afstaan aan Hom nie. Jy kan soveel dinge opoffer in hierdie journey as wat jy wil - maar as jy nie meer tyd met Hom spandeer nie, kan jy nie nader aan Hom beweeg nie.

Daar word die storie vertel van ‘n man wat ‘n boot gebou het vir ‘n kompetisie. Hy het beperkte tyd gehad. Dit was vir hom belangrik dat die boot goed sou vertoon - hy wou gehad het dat sy boot die mooiste moes wees van al die bote. Weens sy beperkte tyd was daar nie genoeg ure om aan die onderkant van die boot te werk nie. Hy het gemeen dat niemand in elkgeval die onderkant sien nie. met die dag van die kompetisie het elkeen sy boot in die water gestoot. Die man het met trots geweet sy boot is die mooiste. Toe hy egter sy boot in die water stoot het dit dadelik gesink - die bokant was te swaar vir die onderkant. Hy het te min tyd spandeer aan dit wat mense nie kon sien nie.

Mag die Heilige Gees ons wys dat die belangrikste in die lewe is dit wat nie noodwendig deur mense gesien kan word nie. Dat tyd by Hom, my hart verander en my nader laat beweeg aan Sy hart.

Oordink - Wat gaan jy doen om meer tyd by God te spandeer? 

Om Sy Woord in jou hart te berê
Die woord van God is vol lewenskrag en energie- Hebreërs 4:12[NLV]

Ons moet bo alles, versigtig wees wat in ons harte aangaan, juis omdat ons harte die rigting van ons lewens bepaal, volgens Spreuke 4:23. Daarom is dit vir God belangrik dat ons hart nie net aan Hom moet behoort nie, maar dat ons sal kyk wat daarin aangaan.

God sê ons moet Sy opdragte op die tafels van ons hart skryf. David se manier om nie teen die Here te sondig nie, was om die Woord van die Here in sy hart te bêre. Hebreërs 10:11 sê inteendeel is dit Hy wat die Woord in ons harte graveer. Ons verantwoordelikheid is om op ‘n daaglikse basis die Woord te lees en te bestudeer.

2 Timoteus 3:16-17[NLV] sê: ‘’Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te leer wat waar is en om ons te laat besef wat verkeerd is in ons lewe. Dit ruk ons reg en kweek ‘n regte leefstyl. Dit is God se manier om ons voor te berei, te volle toegerus vir elke goeie ding wat Hy wil hê ons moet doen.”

Die Woord van God is en bly die hoogste gesag. Geestelike boeke is goed, maar die Woord van God moet die basis bly waarmee jy jou gees voed. Laat toe dat jou hart transformeer, sodat jy nader aan God kan beweeg.

Oordink - Wat gaan jy doen om God se Woord op ‘n daaglikse basis deel te maak van jou lewe?  

Is ‘n hart wat kan stil raak
Wees stil in die teenwoordigheid van die oppermagtige Here - Sefanja 1:7[NLV]

Meeste Christene beweer dat hulle nie die stem van die Here kan hoor nie. Die fout wat ons soms maak in ons gebedslewe is om slegs te praat en nooit te luister nie. Gebed is baie belangrik en die Woord leer ons dat die gebed van iemand wie se saak met God reg is, ‘n kragtige werking het, sien Jakobus 5:16. God wil hê dat ons moet bid, maar dit is essensieël dat ons tyd maak om te luister.

In 1 Konings 19:11B-13[NAV] lees ons van Elia se belewenis met die Here: ‘‘Skielik was daar ‘n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ‘n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ‘n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte... Toe hoor Hy ‘n stem...’’

Ons hoor God se stem in ons gees, maar soms is ons gejaagde werêld of omstandighede soos die wind en die aardbewing, en dan hoor ons nie die fluistering in die windstilte nie.

‘You will love to be silent in the presences of God. This experience is too wonderful for words. I wish that the whole world knew what it means to keep silent before the Lord ‘’ - Jeanne Guyon

Oordink - Raak vir ‘n oomblik stil, fokus jou gedagtes op God. Laat toe dat Hy met jou praat en jou vul met Sy heerlikheid. Joernaal wat jy ervaar. 

Om ook te kan gee...
Elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief - 2 Korintiërs 9:7[NLV]

As ons wil weet wat God se aandag trek kan ons net kyk na wat Jesus se aandag getrek het. Eendag het Jesus by die ingang van die tempel gesit en dop gehou hoe die skare geld in die offerkis gooi. Baie ryk mense het groot bedrae gegee, maar dit het nie Jesus se aandag getrek nie. ‘n Arm weduwee het ook daar langs gekom en twee klein geldstukke ingegooi - dit het Jesus se aandag getrek. Sien Markus 12:41-44.

Die verhaal word vertel van twee vriende - een het ‘n suksesvolle boer geword en die ander ‘n sendeling. Op ‘n dag sê die boer: ‘As ek twee huise gehad het, het ek een vir jou gegee. Selfs as ek twee miljoen rand gehad het sou ek een miljoen vir jou gegee het.’ Die sendeling het geantwoord: ‘Dis wonderlik, sê my, as jy twee varke het, sal jy een vir my gee?’ Die boer het geantwoord: ‘Dis nie regverdig nie, jy weet ek het twee varke!’

God word nie beïndruk deur dit wat die mense beïndruk nie. Dis omdat mense verskuilde motiewe van sekere harte kan raak sien nie. Die Bybel sê die Here deursoek alle harte en geheime motiewe, volgens Jeremia 17:10. God weet wanneer jy gee met ‘n motief of wanneer jy gee uit dwang.
God word nie beïndruk deur die hoeveelheid van dit wat ons gee nie, inderwaarheid behoort alles alreeds aan die Here, behalwe een ding - jou hart. As Hy jou hele hart besit, sal jy wil gee, selfs al het jy min. Wanneer jy gee met ‘n blymoedige hart, is dit uit ‘n hart wat alreeds aan Hom behoort en wat die pad na Sy hart ken - om te gee sonder bybedoelings, met ‘n opregte hart, wat lief is vir God.

Oordink - Hoe lyk jou hart wanneer jy gee? 

Is ‘n hart wat gevul is met dankbaarheid
Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag - 1Tessalonisense 5:18[NAV]

David het die pad na God se hart geken - die Bybel sê hy was ‘n man na God se hart. ‘’...Ek het David, seun van Isai, gekry: hy is ‘n man na my hart. Hy sal alles doen wat Ek wil hê.’’ - Handelinge 13:22[NLV]

Baie geleerdes beweer die rede hiervoor is dat David so vinnig berou teenoor die Here getoon het oor sy foute en sonde. Dit is heel moontlik een van die redes, maar as ‘n mens na die Psalms gaan kyk, sien ons ook dat David oorborrel van dankbaarheid teenoor die Here.

Die Message wys vir ons duidelik David se oorgawe wanneer hy dankie gesê het vir die Here: ‘‘Thank You! Everything in me says “Thank You!” Angels listen as I sing my thanks. I kneel in worship facing your holy temple and say it again: “Thank You!” ‘’Thank you for Your love, thank You for Your faithfulness’’ - Psalm 138:1-2

Ons kan duidelik sien dat een van die maniere om na aan God se hart te wees, is om dankbaar te wees. God verwag dit inteendeel van ons omdat ‘n dankbare hart jou laat fokus op dit wat jy het en nie op dit wat jy kortkom nie. Dit maak jou iemand wat tevrede is met jou lewe en jou geluk in Christus vind.

Wil jy graag ‘n man of vrou so na aan God se hart wees? Begin dan vandag deur dankbaar te wees vir dit wat God vir jou gegee het. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie - God verwag van jou om dankbaar te wees - dis die pad na Sy hart.

Oordink - Waarvoor kan jy vandag dankbaar wees teenoor die Here?
Skryf dit neer!

Winter Warm Movie Reeks (2018)

Vergroot — Die Tyd Het Aangebreek...

Tydens ons VERGROOT reeks het ons in die opdrag wat ons glo ons ontvang het aansoek gedoen by Stadsraad vir ‘n stuk grond aangesien ons die destydse perseel van Aurosud moes verlaat. Die teleurstelling dat die grond transaksie nie uitgewerk het, was enorm en ons het na die skoolsaal beweeg. Gou het ons besef dat hierdie nie ‘n geskikte plek vir Dei Gratia is weens parkering en ruimte. Ons het op ‘n tweede perseel aanbod gemaak en dit het deur die mat geval.
Ons staan egter nou op die drimpel van ‘n enorme deurbraak en nou kom alles bymekaar. Die oorspronklike opdrag sou op ander tereine nie uitgevoer kon word nie. Die visie van “ ‘n Groen” kerk wat werklik die gemeenskap dien en raak deur genade gaan nou ‘n werklikheid word.
Nou is ons daar! God se opdrag staan en Sy belofte dat die regte terrein ons deel sal wees het aangebreek! 

Vergroot - Die Tyd Het Aangebreek...
Winter Warm Movie Reeks 2018
24 Junie tot 15 Julie 2018

 Dagboekkie


Meer Opsies binnekort beskikbaar

In Spore Reeks

'n Reeks oor die impak van GENADE en GEREGTIGHEID

In hierdie reeks gaan ons poog om iets van die “regte” verhouding aan jou te openbaar. Mag jy die vreugde van ‘n “VRYHEID” wat deur God se genade en Sy geregtigheid bewerk word beleef en mag jy altyd weet dat dit alles onverdiend is!

Week 1

Jy is VRY!
GAL 5:1 [NLV] OM VRY TE WEES! – DIT IS WAARVOOR CHRISTUS ONS VRYGEMAAK HET! MAAK SEKER DAT JULLE VRY BLY, EN MOET NIE WEER ONDER ‘N SLAWEJUK VASGEBIND WORD NIE.

Christus het ‘n enorme prys vir ons aan die kruis betaal om ons LOS te koop uit die mag van sonde. Die implikasie van die feit dat ons regverdig verklaar is, is dat ons volkome vry gemaak is van elke mag wat ons kon bind – hierdie Vryheid kan nie verkry word deur godsdienstig te leef nie maar om gefokus te begin stap in die RITME van genade. Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Week 2

Jy is connected
1 KOR 3:16 [NLV] BESEF JULLE NIE DAT JULLE ALMAL SAAM DIE TEMPEL VAN GOD UITMAAK EN DAT DIE GEES VAN GOD IN JULLE AS SY TEMPEL WOON NIE?

Deurdat jy geregverdig verklaar is word jy onmiddelik God se blyplek. Met Sy Gees in jou is daar ‘n konstante verbintenis – “connectedness” tussen jou en God en jy kan 24/7 in hierdie bewustheid begin lewe en met God komminikeer en Sy inspraak begin beleef in jou gesprek met Hom.


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Week 3

Jy het nuwe Identiteit
COL 2:6 [MESSAGE] MY COUNSEL FOR YOU IS SIMPLE AND STRAIGHTFORWARD: JUST GO AHEAD WITH WHAT YOU’VE BEEN GIVEN. YOU RECEIVED CHRIST JESUS, THE MASTER; NOW LIVE HIM.

Voordat jy Genade beleef het was jou identiteit deur jou opvoeding, jou dade, jou geskiedenis en wat mense op jou geplaas het, gevorm. Dit het jou besluite, manier van dink en stap bepaal. Deur geregtigheid word jou hele identiteit omvorm en jy kan nou vanuit hierdie nuwe identiteit begin stap want jou denke en besluite word nou deur jou nuwe stand as geregverdigde bepaal en nie deur die verlede nie.

 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video - (tans nie beskikbaar)

Week 4

Genade sal nie opraak nie
HEB 4:16 [NLV] KOM ONS GAAN DAN MET VOLLE VRYMOEDIGHEID NA DIE TROON VAN ONS GENADIGE GOD. HY SAL AAN ONS SY DEERNIS EN ONVERDIENDE GOEDHEID BEWYS SODAT ONS OP DIE REGTE TYD GEHELP SAL WORD.

Op hierdie Journey van genade staan en val ons. Soms val jy bloedneus en wonder of alles waar en eg is. Genade raak nie op nie. As jy struikel kan jy opstaan. Hierdie opstaan is nie in eie krag nie maar deur ‘n afgehandelde werk wat voorsiening maak selfs vir jou struikel wat in die toekoms sou kon plaasvind.


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Week 5

Jy kan dit leef!
1 PET 1:10 [NIV] EACH ONE SHOULD USE WHATEVER GIFT HE HAS RECEIVED TO SERVE OTHERS, FAITHFULLY ADMINISTERING GOD’S GRACE IN ITS VARIOUS FORMS.

Ons staan in verhoudings waar ons beweeg. Iemand het eenkeer gesê dat die lewe maklik sou wees as dit nie vir mense was nie. Ons kan vanuit ons geregverdigde “toestand” in verhoudings staan en draers van genade wees wat beweeg in ons huise, families, vriendekringe, werk en sameleweing. Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Week 6

Laat jou lewe aanbid
JOH 4:23-24 [NLV] DAAR KOM EGTER ’N TYD, EN DIT HET REEDS AANGEBREEK, WANNEER DIE EGTE AANBIDDERS DIE VADER IN GEES EN WAARHEID SAL AANBID, WANT DIE VADER VERKIES DAT DIE MENSE HOM SÓ AANBID. GOD IS GEES, EN DIÉ WAT HOM AANBID, MOET HOM IN ’N HEGTE VERHOUDING MET DIE GEES EN IN WAARHEID AANBID.”

Genade bewerk ‘n "response" in jou lewe! Dit fokus op die gewer en bewerker van hierdie nuwe lewende verhouding en vul jou hart met dankbare verwondering wat God lief het en Hom bo alles aanbid!!!


 Dagstukkies
 Podcast
 Preeknotas
 Grace Life Groep Vrae
 Grace Life Groep Klankgreep
 Video

Vorige Reekse

Lys van vorige reekse

Die preke is beskikbaar om af te laai! ‘Klik’ op elke week vir die MP3 - Podcast

Ken Jy Hierdie GOD?

Week 1 – Hy AANVAAR Jou - Dagstukkies - Podcast
Week 2 – Hy VERANDER Jou 
- Dagstukkies - Podcast
Week 3 – Hy PRAAT Met Jou 
- Dagstukkies - Podcast
Week 4 – Hy Hou Sy BELOFTES 
- Dagstukkies - Podcast
Week 5 – Hy Is 'n TOEVLUG 
- Dagstukkies - Podcast
Week 6 - Hy STUUR Jou 
- Dagstukkies - Podcast

Op die JOURNEY kan ek . . .

Week 1 — Kan ek Verhoudings bou
Week 2 — Kan ek Sien en Lewe
Week 3 — Kan ek in Geloof stap
Week 4 — Kan ek in Geloof dien

Move

Kom saam met ons op
‘n journey van Stuck na Moving


Het jy al ooit gevoel jy is vasgevang op een plek en jy kan nie uitkom by die plek waar jy graag wil uitkom nie? In Engels sal mens sê jy is “stuck”. Jy weet jy moet beter beplan, beter verhoudings hê, beter met jou geld werk, nader aan die Here leef, minder angstig wees of net begin om vanuit jou stukkende toestand te beweeg. Dit is waaroor hierdie 40 dae gaan. Dit gaan jou help om te MOVE vanaf die plek waar jy vasgevang sit na 'n beter plek toe.

MOVE – VAN ‘STUCK NA MOVING’

Week 1 – Van Stukkend na heel
Week 2 – Van Oorgeskeduleer na
Georganiseer
Week 3 – Van Oorweldig na In beheer
Week 4 – Van Geisoleerd na Connected
Week 5 – Van Verdwaal na Gevind
Week 6 – Van Angstig na Vrede


Dagstukkies Boek

Ek Sal Leef Soos Een

‘n REEKS wat jou hele LEWE kan verander!

Daar is ‘n PDF dokument beskikbaar van al die dagsdtukkies, hier is die ‘link’ om die elektroniese weergawe af te laai.

PDF Download van dagboek

Ek sal LEEF soos een…

Week 1 - ...wat met God versoen is
Week 2 - ...wat genade verstaan
.Week 3 - ...wat gereftigheid verstaan
Week 4 - ...met Christus in my
Week 5 - ...wat weet hoe om te loop
Week 6 - ...wat weet hoe om aan te hou stap 

Waar Is Ek?

Ons grootste begeerte in die lewe is nie om gelukkig te wees nie, selfs nie om vrede te hê nie – ons grootste begeerte in die lewe is om vry te wees en liefde te ervaar. Mag hierdie vir jou ‘n reis wees na ‘vryheid in Christus’. Mag jy ontdek dat jou posisie in Christus is en nie in die eerste Adam nie!

PDF Download van dagboek
Deel 1: Dagstukkies vir 28 Dae
Deel 2: Kleingroep riglyne en vrae


WAAR IS EK
Week 1 – Die Sonde ‘Issue’ of probleem
Week 2 – Die bevryende mag van genade
Week 3 – Ek wen omdat ek oorgee
Week 4 – Hoe leef ek nou?

Vergroot

Wat is die doel van “VerGROOT ” reeks?

Die doel van die totale geestelike groei en vrygewigheid reeks is tweeledig: eerstens glo ons dat die Here met ons as gemeente op ‘n geestelike reis is en dat daar sekere geestelike beginsels is wat Hy in ons lewens wil bou in hierdie tydperk. 

PDF Download van dagboek

Week 1 - VerGROOT jou Verwagting
Week 2 - VerGROOT jou Geloof
Week 3 - VerGROOT jou Doelgerigtheid
Week 4 - VerGROOT jou Vrygewigheid
Week 5 - VerGROOT jou Commitment
Week 6 - VerGROOT jou Nalatingskap

Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655