DeiGratia_Vergroot

DIE VOORGESTELDE HERVESTIGING VAN DEI GRATIA-KERK NA ERF 73 WATERKLOOF 378-JR

Boylestraat 12, Pierre van Ryneveld

Dei Gratia is 'n nie-denominele kerk wat 'n droom het om die plaaslike gemeenskap in die volle sin van die woord te dien.

Ons glo dat die geld na armes, behoeftiges en die plaaslike gemeenskap moet gaan. Daarom sal ons geld, in teenstelling met baie kerke, nie in die gebou belê word nie, maar in die mense.

Ons sal die gebruik van die land maksimaal verbeter om die plaaslike gemeenskap te dien en verbeter en die noodsaaklike veilige ontspanningsruimte vir die gemeenskap te lewer.  

Die ontwikkeling sal in fases plaasvind.

1. 'n Kerk vir almal - 400+ sitplekke nou – ons is ‘n
kom soos jy is kerk” waar ALMAL welkom is.
2. 'n Speelpark vir die kinders - nou
3. Gratis berading in trauma, huwelik, egskeidingsorg, Griefshare ens. - nou
4. Voedsel- en klereverspreidingsentrum - fase twee
5. Herwinningsentrum - binnekort
6. 'n Veilige plek om in die natuur te loop - voetpaadjie - binnekort
7. 'n Gemeenskapsaal met 1000 sitplekke - fase twee
8. Stedelike tuine vir gemeenskapsvoordeel - fase twee
9. 'n Kleuterskool vir die kinders in die plaaslike gemeenskap - fase drie 

WAAROM DIE KONSEP TENTE EN SKEEPSVRAGHOUERS?

• As gevolg van die dolomiet op die land is dit die veiligste en mees koste-effektiewe manier om voort te gaan.
• Die minste impak op die omgewing en gemeenskap.
• Die kortste opstelling, geraas en impak op die plaaslike huishoudings.
• Die ontwikkeling is van herwinde skeepsvraghouers en materiale en sal die minste impak hê op die reeds brose omgewing. 

GROEN VIR DIE GEMEENSKAP

• Korttermyn konstruksie - dit is net tent en skeepsvraghouers - geen dolomiet kompaktering nie
• Beveilig die gebied vir onwettige besetting
• Verfraai die gebied wat tans net 'n droë oop stuk grond is 

Die Uitleg

Terrein-uitleg

Kantoor-uitleg

Dienste

• Ons sal om 09:00 'n Afrikaanse byeenkoms hê
• 'n Engelse byeenkoms om 11:00
• By albei byeenkomste sal ons Kinderbediening en 'n spesiale groep vir tieners hê
• Ons het 'n beradingspan
• Ons dien die armes en behoeftiges
• Ons het spesiale groepe:
        - Tieners
        - Studente
        - Bejaarde
        - Manne netwerk
        - Dames netwerk
Google Map

Vir Meer Inligting:

Kontak ons gerus                         

 Klik op foto vir GoogleMap

Tel: +27 79 785 3581
Epos: info@dei-gratia.org.za

Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655