Stap Saam

Wat BIED ons jou

YOUNG ADULTS – Grace Anatomy
Jongmense, Skoolverlaters en Studente – 18jr tot 30

By Grace Anatomy word daar vir die student en jong volwassenes ‘n spasie geskep om saam die Here te beleef, met ander te sosialiseer en te leer om diensbaar te wees op alle vlakke in die wêreld en die werk

SUPER SENIORS 60+

Die lede van Super Seniors kom soos per program bymekaar. Hier kuier en praat hulle oor verskillende onderwerpe en gee aan mekaar ondersteuning

LIFE groups

Hier connect mense met dieselfde belange. LIFE groups skep die geleentheid om nuwe vriende te maak met dieselfde belange, en bied almal ‘n plek om by in te skakel en jou vriende buite die kerk te betrek en bedien.

INSIDE-OUT

Bedienings events na binne die gemeente met die doel om ook mense buite die gemeente te bereik met relevante onderwerpe en temas.
Sosiale saamwees waartydens nuwe vriende met gelyksoortige belange in onderwerp ontmoet kan word.

 • Khuluma – opleiding & lewensverryking
 • Evente
 • Vroue Netwerk
 • Manne Netwerk

WHOLENESS — Ons Journey saam met jou

Ons dien deur mense by te staan wat deur trauma, skok, verlies en storms in die lewe geraak word.
Die WHOLENESS span stel hulself beskikbaar om ‘n verrykingspad te stap deur versorging, motivering, berading en opbouing met die doel om onder God se genade die mens weer in totaliteit heel{whole} te sien – gees, siel en liggaam.

Grief share, Divorce care, opleiding, Life skills en herstel

Waar kan ek BETROKKE raak

REACH

REACH maak ons wêreld bewus van Christus se genade vir almal, deur fisies uit te reik na die nood en gebrokenheid van mense.
Die groep reik uit na mense in ons wêreld deur hulle lewens aan te raak met liefde en genade. Die dade, projekte en verskeidenheid aksies in ons plaaslike gemeenskappe is gerig om God se genade te weerspieël.

Ons het verskeie projekte waar jy kan betrokke raak of bydra, kontak die kantoor indien jy wil help.

GENADE HANDE

Genade Hande Winkel is ‘n winkel waar lede van die publiek skenkings van tweedehandse goedere soos meubels, kombuisware, linne en klere, kan maak. Die Winkel ontvang skenkings en verkoop goeie kwaliteit items teen bekostigbare pryse aan lede van die publiek.

Op die manier word fondse vir welsyn projekte gegenereer.

Vir meer inligting besoek gerus die Winkel se webblad.

WELKOMSPAN
Die span skep die eerste indruk van Dei Gratia vanaf die parkering tot by die sitplek deur mense hartlik te verwelkom. Die span is ingestel op mense se gemaklikheid, en toon opregte vriendelikheid teenoor almal

 • Parkering
 • i-desk
 • Connect
 • Door keepers
 • Blokherders
 • Genadeland

HIER OM TE DIEN
HIER-OM-TE-DIEN handhaaf ‘n hoë standaard van uitnemendheid met ons set-up tydens byeenkomste en aanbiedings. Die span is verantwoordelik vir die voorbereiding, instandhouding en versorging van die plek van byeenkomste.

 • Setup
 • Instandhoudingsdiens
 • Gasvryheid [touch of grace]
 • Cup-a-grace
 • Spyseniering
 • Gebeurlikhede

BELEWENIS
Die BELEWENISSPAN werk saam aan die skep van die byeenkoms op kreatiewe wyse, binne die spiritualiteit van ons gemeente.

 • Beleweniskultuur
 • Drama en Produksie
 • Worship – band en voorsangers
 • Dekor

TEGNIESE kunste

Die span gebruik hulle vaardighede om die Belewenisspan te help met al die elektroniese, klank, beligting en media en sosiale media komponente om die boodskap en belewenis oor te dra.

 – Web, video, & “Live” streaming
 – Sosiale media, Multi media
 – Klank, Beligting & IT

Dei Gratia BIZZ

Die kern van die netwerk is dat ons mekaar leer ken en so ons mede besigheidseienaars kan ondersteun en aktief namens mekaar kan netwerk.

meer